Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rating-system

Ratingový systém

Slovo rating pochází z angličtiny a v překladu znamená hodnocení. Ratingový systém je tedy systém pro hodnocení obsahu.

Úkolem takzvaných ratingových systémů je zajistit, aby produkty zábavního průmyslu, jako jsou např. filmy, videa, DVD nebo počítačové hry, byly podle svého obsahu jednoznačně označeny symbolem, který informuje pro které věkové skupiny uživatelů jsou vhodné. Ratingové systémy tak poskytují návod spotřebitelům (zejména rodičům) při rozhodování, zda mají určitý produkt koupit.

Je důležité si uvědomit, že ratingové systémy slouží pouze jako doporučení a ne nařízení. Jaké hry rodič svému dítěti (nebo hráč sám) koupí, je pouze na něm.

Rozdíly v ratingových systémech

Každý ratingový systém řídí jiná organizace a hry hodnotí jiní lidé z různých zemí s různými zákony. Je tedy potřeba si uvědomit, že vůbec nemusí být pravidlem, že hra hodnocená jedním ratingovým systémem bude mít stejný výsledek jako hodnocení jiným ratingovým systémem.
Je naprosto běžné, že hodnocení hry jedním systémem je odlišné od hodnocení jiným systémem. Přestože obsahové hodnocení (násilí, vulgární výrazy atp.) by mělo být podobné ve všech systémech (poskytujících tento druh hodnocení), věkové hodnocení se může výrazně lišit.
Pokud má spotřebitel o hru zájem a není schopen se na základě ratingových systémů rozhodnout zda je pro něj vhodná, je velmi vhodné si na Internetu najít screenshoty a hlavně videa, kde bude herní postup vidět. Na základě takovýchto zdrojů se pak může spotřebitel rozhodovat mnohem lépe.

Ratingové systémy

Ve světě existuje velké množství ratingových systémů, ale pro český a slovenský herní trh jsou nejdůležitější ratingové systémy PEGI a ESRB.

PEGI

Ratingový systém PEGI, je Evropský ratingový systém, který používá k označení hodnocení produktů dva druhy symbolů. Barevné věkové (na přední straně obalu hry) a černobílé obsahové (na zadní straně obalu hry), popisující problémová témata jako je násilí, strach, nahota atp.

ESRB

Ratingový systém ESRB, je určen pro hry distribuované v USA a Kanadě. K označení hodnocení produktů používá rovněž dva způsoby. Pomocí grafických symbolů znázorňuje minimální věkovou hranici a pomocí textových deskriptorů popisuje problémová témata obsažená ve hře.

Protože hry distribuované v USA a Kanadě jsou často distribuované i v České a Slovenské republice, je možné najít ESRB symboly i na hrách zakoupených v ČR a SR. Proto je dobré, když se rodiče při výběru her pro své děti orientují i v ESRB ratingu.

Srovnání PEGI a ESRB

Přestože ratingové systémy PEGI a ESRB jsou odlišné, dá se jejich ekvivalence znázornit takto:

PEGI ESRB Věková hranice
Vhodné pro děti od tří let (resp. pro kohokoli)
Vhodné pro děti od sedmi let
Vhodné pro děti od dvanácti let
Vhodné pro děti od šestnácti let
Vhodné pro dospělé (od osmnácti let)

Slovenský jednotný systém označování

Na základě vyhlášky 589/2007 Z.z. Ministerstva kultury Slovenské republiky z 3. prosince 2007 musí být všechny hry prodávané na území SR označeny grafickými symboly jednotného systému označování.
Tento systém je na Slovensku platný pro všechny audiovizuální a multimediální díla včetně televizních pořadů. V tomto případě tedy nejde o globální ratingový systém, ale pouze o předpis platící pouze na území SR.

Symbol Význam
Nevhodné pro děti do sedmi let
Nevhodné pro děti do dvanácti let
Nevhodné pro děti do patnácti let
Nevhodné pro děti do osmnácti let
Vhodné pro děti do dvanácti let
Vhodné pro všechny věkové skupiny
Výchovně-vzdělávací, vhodné pro děti do sedmi let
Výchovně-vzdělávací, vhodné pro děti od sedmi let
Výchovně-vzdělávací, vhodné pro děti od dvanácti let
Výchovně-vzdělávací, vhodné pro děti od patnácti let
rating-system.txt · Poslední úprava: 30.04.2016 (11:45) (upraveno mimo DokuWiki)